Utwórz konto

To pole jest wymagane
[[ registrationForm.email.$message ]]
To pole jest wymagane
[[ registrationForm.password1.$message ]]
To pole jest wymagane
[[ registrationForm.password2.$message ]]
Oświadczam, że znam i akceptuję postanowienia Regulaminu NiezbednikRODO.pl
To pole jest wymagane
[[ registrationForm.accept_terms.$message ]]

Masz już konto? Zaloguj się

Pouczenie o warunkach przetwarzania danych osobowych:

 • W związku z rejestracją konta lub złożeniem zamówienia:
  • Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu utworzenia konta Użytkownika i realizacji zamówień, w tym prezentacji funkcjonalności oprogramowania. Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 pkt 1 lit. b) RODO.
  • W przypadku realizacji umowy o świadczenie usług płatnych, możemy przetwarzać Twoje dane w celu realizacji obowiązków rachunkowych i podatkowych. Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 pkt 1 lit. c) RODO.
  • W trakcie realizacji umowy oraz po jej wykonaniu przetwarzamy dane osobowe jej strony w celu ewentualnego rozpatrywania roszczeń, a także ich dochodzenia. Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest przykładowo możliwość udzielenia odpowiedzi na ewentualną reklamację, do czego jesteśmy zobowiązani na podstawie odrębnych przepisów prawa cywilnego. W takim przypadku będziemy przetwarzać dane osobowe w oparciu o prawnie uzasadniony interes, jakim jest dochodzenie lub rozpatrywanie ewentualnych roszczeń. Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 pkt 1 lit. f) RODO.
 • Będziemy przechowywać te dane przez okres niezbędny do realizacji oznaczonych celów, nie później niż do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z odrębnych przepisów prawa.
 • Przysługuje Tobie prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. W sytuacji przetwarzania danych w celu określonym w trzecim punkcie, masz także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 • Podanie tych danych jest dobrowolne, jednak brak podania tych danych uniemożliwi założenie konta użytkownika i realizację zamówień.
 • Odbiorcami tych danych są: nasz hostingodawca, dostawca usługi poczty elektronicznej, dostawca usług IT, dostawca usług telekomunikacyjnych, dostawca usług księgowych i oprogramowania służącego do obsługi faktur, dostawca usług bankowych i płatności elektronicznych, dostawca usług administracyjnych, dostawca usług prawnych, doradczych i windykacyjnych oraz inni dostawcy usług, z których korzystamy w ramach oznaczonego celu.
Made with by Integree.eu