Krzysztof Łoś

Krzysztof Łoś

Od 2006 roku Administrator Bezpieczeństwa Informacji w licznych spółkach specjalistycznych z szczególnie wymagającej i „zapalnej” branży telekomunikacyjnej. Odpowiadał w nich za tworzenie zaawansowanych i nowoczesnych architektur systemów przetwarzania danych osobowych. Autor licznych polityk bezpieczeństwa, tworzonych z uwzględnieniem potrzeb i specyfiki biznesu. Na co dzień wykonuje czynności kontrolne i naprawcze, poprzez realizację audytów wewnętrznych systemów przetwarzania danych osobowych oraz wdrożeń zaleceń wynikających z tych raportów. Ceniony prelegent szkoleń wewnętrznych w branżach specjalistycznych, m.in. informatycznej, ubezpieczeniowej, telekomunikacyjnej, logistycznej. Nadto ABI w spółkach grupy kapitałowej, aktywnej w segmentach wsparcia sprzedaży, e-biznesu, obsługi HR i zarządzania sieciami punktów sprzedaży detalicznej. Uczestnik Studium zapobiegania i wykrywania nadużyć gospodarczych zgodnie z ACFE (Association of Certified Fraud Examiners). Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (obecnie UEP) oraz studiów podyplomowych: Administrator Bezpieczeństwa Informacji na Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. „Od zawsze” blisko zaawansowanych struktur danych osobowych w sektorze biznesu. Już od 2004 roku zarządza działem Kontroli Wewnętrznej w spółce z branży telekomunikacyjnej.

Made with by Integree.eu