Agnieszka Chmielewska

Agnieszka Chmielewska

Praktyk. Legitymuje się wyjątkową i wąską specjalizacją w dwóch obszarach ochrony danych osobowych: w sektorze medycznym i energetycznym. Pełniła obowiązki ABI m. in. w spółce z branży energetycznej, wyróżnionej takimi tytułami jak: Gepard Biznesu, Gazela Biznesu, czy Diament Forbesa. Z drugiej strony, przez 3 lata pełniła funkcję Pełnomocnika ds. jakości w SPZOZ, gdzie odpowiadała za kompleksowe wdrożenie systemu ochrony danych osobowych oraz normy ISO 9001. Autorka licznych polityk bezpieczeństwa, tworzonych z uwzględnieniem potrzeb i specyfiki branży medycznej i energetycznej. Wykonywała liczne czynności kontrolne i naprawcze, poprzez realizację audytów wewnętrznych systemów przetwarzania danych osobowych oraz wdrożeń zaleceń wynikających z tych raportów. Absolwentka podyplomowych studiów „Administrator Bezpieczeństwa Informacji” na WSB w Poznaniu. Pomimo gruntownego doświadczenia praktycznego, wciąż pogłębia swoją wiedzę m. in. aktualnie studiując na kierunku Inspektor Ochrony Danych. Ceniony prelegent szkoleń wewnętrznych w wymienionych branżach specjalistycznych (medyczna i energetyczna) od 2015 roku. Ekspert ds. ochrony danych osobowych Instytutu Odpowiedzialnego Biznesu.

Made with by Integree.eu