RODO

Ho, ho, ho! Ależ to RODO to trudny boldem temat!

Ochrona danych osobowych w miejscu pracy. Poradnik dla pracodawców

8 marca 2019

4 października 2018 r. opublikowany został dokument „Ochrona danych osobowych w miejscu pracy. Poradnik dla pracodawców” wydany przez Urząd Ochrony Danych Osobowych. Poradnik wskazuje, jak przetwarzać dane osobowe zarówno podczas prowadzenia rekrutacji, jak i w ciągu całego okresu zatrudnienia.

Decyzje administracyjne bez numeru PESEL – wytyczne organu nadzorczego

7 marca 2019

Prezes UODO uznała, że przetwarzanie danych osobowych w postaci numeru PESEL nie jest zgodne z art. 5 ust. 1 lit. c RODO – czyli z zasadą „minimalizacji danych” (dane osobowe muszą być adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane).

Jak długo przechowywać dane kandydatów do pracy?

24 stycznia 2019

23 stycznia 2019 r. na stronie Ministerstwa Cyfryzacji opublikowane zostały **objaśnienia prawne dotyczące dalszego gromadzenia danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie u pracodawcy po zakończeniu rekrutacji

Gotowi na RODO

22 stycznia 2019

Na potrzeby kampanii „Gotowi na RODO” został także przygotowany podręcznik dla NGO. Poradnik dotyczy jednakże kwestii ogólnych, które będą pomocne zarówno dla trzeciego sektora, jaki i przedsiębiorców czy administracji publicznej. Poradnik ten można określić mianem „RODO w pigułce”.

10 wskazówek dla administratorów - jak stosować RODO

19 stycznia 2019

Po przeanalizowaniu skarg i pytań, które w pierwszym półroczu stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej RODO) wpłynęły do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, organ nadzorczy wydał 10 wskazówek dla administratorów pomocnych w stosowaniu RODO na co dzień. Jego treść opublikowana została na stronie internetowej PUODO 23 listopada 2018 r.

10 wskazówek, jak korzystać z praw gwarantowanych przez RODO

18 stycznia 2019

Bazując na doświadczeniach z pierwszych sześciu miesięcy stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej RODO) Urząd Ochrony Danych Osobowych 23 listopada 2018 r. na swojej stronie internetowej opublikował 10 wskazówek, jak korzystać z praw gwarantowanych przez rozporządzenie UE.

Prawo do bycia zapomnianym

3 września 2018

Czekają nas istotne zmiany dotyczące procesu przetwarzania danych osobowych. Już od 25 maja 2018 r. zastosowanie znajdą przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych...

Powiązane tagi

Made with by Integree.eu