Blog poświęcony tematyce RODO

Ochrona danych osobowych w miejscu pracy. Poradnik dla pracodawców

8 marca 2019

4 października 2018 r. opublikowany został dokument „Ochrona danych osobowych w miejscu pracy. Poradnik dla pracodawców” wydany przez Urząd Ochrony Danych Osobowych. Poradnik wskazuje, jak przetwarzać dane osobowe zarówno podczas prowadzenia rekrutacji, jak i w ciągu całego okresu zatrudnienia.

Decyzje administracyjne bez numeru PESEL – wytyczne organu nadzorczego

7 marca 2019

Prezes UODO uznała, że przetwarzanie danych osobowych w postaci numeru PESEL nie jest zgodne z art. 5 ust. 1 lit. c RODO – czyli z zasadą „minimalizacji danych” (dane osobowe muszą być adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane).

Dokumentacja przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO

28 lutego 2019

Wychodząc naprzeciw licznym pytaniom dotyczącym zagadnieniu jak należy konstruować dokumentację RODO, Urząd Ochrony Danych Osobowych w dniu 28 maja 2018 r. opublikował na swojej stronie internetowej zalecenia / propozycje dotyczące dokumentacji, którą powinien wdrożyć administrator danych

Jak długo przechowywać dane kandydatów do pracy?

24 stycznia 2019

23 stycznia 2019 r. na stronie Ministerstwa Cyfryzacji opublikowane zostały **objaśnienia prawne dotyczące dalszego gromadzenia danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie u pracodawcy po zakończeniu rekrutacji

Gotowi na RODO

22 stycznia 2019

Na potrzeby kampanii „Gotowi na RODO” został także przygotowany podręcznik dla NGO. Poradnik dotyczy jednakże kwestii ogólnych, które będą pomocne zarówno dla trzeciego sektora, jaki i przedsiębiorców czy administracji publicznej. Poradnik ten można określić mianem „RODO w pigułce”.

10 wskazówek dla administratorów - jak stosować RODO

19 stycznia 2019

Po przeanalizowaniu skarg i pytań, które w pierwszym półroczu stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej RODO) wpłynęły do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, organ nadzorczy wydał 10 wskazówek dla administratorów pomocnych w stosowaniu RODO na co dzień. Jego treść opublikowana została na stronie internetowej PUODO 23 listopada 2018 r.

10 wskazówek, jak korzystać z praw gwarantowanych przez RODO

18 stycznia 2019

Bazując na doświadczeniach z pierwszych sześciu miesięcy stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej RODO) Urząd Ochrony Danych Osobowych 23 listopada 2018 r. na swojej stronie internetowej opublikował 10 wskazówek, jak korzystać z praw gwarantowanych przez rozporządzenie UE.

RODO - poradnik dla sektora FINTECH

17 stycznia 2019

Na stronie Ministerstwa Cyfryzacji opublikowano pierwszą część poradnika dla przedsiębiorców z sektora FinTech. Jest on obowiązkową lekturą dla firm zajmujących się obsługą wierzytelności, ubezpieczycieli, banków, ale również dla przedsiębiorców prowadzących działalność w formie elektronicznej, w szczególności sklepów i serwisów internetowych.

Gdzie szukać informacji na temat ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO)?

15 stycznia 2019

W Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej RODO) aż 147 pojawia się wyrażenie „odpowiednio” (lub jego odmiany).

BREXIT a RODO

4 stycznia 2019

W dniu 3 stycznia 2018 r. w Ministerstwie Cyfryzacji odbyło się posiedzenie planarne Grupy Roboczej ds. Ochrony Danych Osobowych, do której należy nasz ekspert – Anna Mrozowska. Głównym tematem dyskusji były konsekwencje wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej w kontekście RODO oraz transferu danych.

RODO a dziennikarze

23 listopada 2018

Dziennikarze wyłączeni spod RODO…. Myśleliśmy, że już nic nas nie zaskoczy w rzeczywistości „po 25.05.2018”, nic bardziej mylnego. Po lekturze publikacji zamieszczonej na łamach rp.pl wręcz nie sposób ukryć zaskoczenia związanego z szybkością reakcji Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych Edyty Bielak Jomaa...

Obowiązkowe pisemne upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w nowym projekcie „ustawy wprowadzającej RODO”

7 listopada 2018

Od 25 maja 2018 r., tj. rozpoczęcia obowiązywania RODO i nowej ustawy o ochronie danych osobowych, wciąż oczekujemy na finalizację prac ustawodawczych nad tzw. „ustawą wprowadzającą RODO”.

Wykorzystywanie wizerunku pracownika przez pracodawcę

21 września 2018

Nieodłącznym elementem związanym z zatrudnieniem pracowników w przedsiębiorstwie, pozostaje przetwarzanie dotyczących ich danych osobowych. Już sam fakt świadczenia pracy na rzecz przedsiębiorstwa, pozwala pracodawcy na przetwarzanie pewnego zakresu danych osobowych pracownika.

Czym jest pseudonimizacja?

17 września 2018

Obszar ochrony danych osobowych w firmie lub organizacji czekają istotne zmiany. Ogólne rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych wprowadza wachlarz zmian dotyczący bezpieczeństwa, jak i całego procesu ...

Kim jest Administrator Bezpieczeństwa Informacji?

12 września 2018

Zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych to jedno z najważniejszych zadań administratorów tych danych. W celu zwiększenia bezpieczeństwa i optymalizacji procesów, w których przetwarzane są dane osobowe, administrator danych osobowych (ADO) może powołać...

Nowe rozporządzenie UE (RODO) - wstęp

10 września 2018

Ogromna reforma prawa ochrony danych osobowych nadejdzie już 25 maja 2018 r. To właśnie tego dnia nastąpi rozpoczęcie stosowania przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ...

Czym są pliki cookies?

6 września 2018

Każdy użytkownik sieci z pewnością spotkał się z pojęciem plików cookies. Pakiety danych, potocznie nazywane „ciasteczkami”, są wykorzystywane przez znaczną większość stron internetowych dostępnych w sieci. Z technicznego punktu widzenia, pliki ...

Prawo do bycia zapomnianym

3 września 2018

Czekają nas istotne zmiany dotyczące procesu przetwarzania danych osobowych. Już od 25 maja 2018 r. zastosowanie znajdą przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych...

Inspektor Ochrony Danych (Data Protection Officer) - wprowadzenie

30 sierpnia 2018

Już 25 maja 2018 r. zastosowanie znajdzie RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia ...

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych - co zmienia RODO?

27 sierpnia 2018

Ogrom zmian wprowadzanych przez rozporządzenie RODO dosięgnie niemalże każdego aspektu związanego z przetwarzaniem danych osobowych. Kwestia uregulowania sposobu pozyskiwania zgody na przetwarzanie danych osobowych nie została również pominięta. Rozporządzenie Parlamentu ...

Nowe obowiązki informacyjne

17 sierpnia 2018

System ochrony danych osobowych w krajach Unii Europejskiej czekają nie lada zmiany. Już niebawem, bo od 25 maja 2018 r. zastosowanie znajdą przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z ...

Umowa powierzenia danych osobowych

14 sierpnia 2018

Prowadzenie działalności gospodarczej niemalże zawsze wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych przez przedsiębiorcę, który pełni tym samym funkcję ich administratora. Najczęściej będą to dane osobowe klientów, pracowników lub użytkowników korzystających ze strony ...

Dlaczego rozporządzenie, a nie nowa dyrektywa?

8 sierpnia 2018

Rozporządzenie o ochronie danych osobowych, skrótowo nazywane również RODO, to unormowanie wdrażające szeroki zakres zmian w obszarze zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych. Wraz z chwilą jego wejścia w życie, a więc w dniu 25 maja 2018 r., swoją moc obowiązującą utraci Dyrektywa ...

Najważniejsze akty prawne dotyczące ochrony danych osobowych

2 sierpnia 2018

Obowiązująca Ustawa o ochronie danych osobowych posiada dość ogólny i generalny charakter. Materia bezpieczeństwa danych osobowych jest jednak na tyle rozległa i istotna, że wymaga szczegółowego uzupełnienia lub doprecyzowania. Przepisy szczegółowe są rozproszone po licznych ...

Popularne tagi

Made with by Integree.eu